cs
Liceor

 

... známe sílu komunikace.

Marketingová kampaň

Co je marketingová kampaň?

Specifická akce zaměřená na podporu produktu, služby nebo obchod.  Marketingová kampaň je koordinována řada kroků, které mohou zahrnovat podporu produktů prostřednictvím různých médií (televize, rozhlas, tisk, on-line) s použitím různých typů reklam. 

Jedná se o tvůrčí práci, jež vzniká na základě marketingového auditu, marketingového plánu nebo konkrétního požadavku zadavatelské firmy. Projekt obsahuje varianty řešení konkrétních oblastí. Zadavatel tedy získává nejenom konkrétní, individuální řešení, ale i detailní návrh postupu, kontakty na dodavatelské firmy a rozpočet nákladů na organizaci projektu.

Marketingová kampaň je vhodná pro:

  • všechny společnosti, které mají připraven marketingový audit nebo marketingový plán

  • pro společnosti, které mají dán konkrétní podnikatelský cíl (např. zavedení produktu na nový trh).

Přínos pro Vás:

  • Pomocí marketingových modelů zjistíme, pro které výrobky či služby je kampaň vhodná a pro které již ne.

  • Připravíme podklady, které obstojí před konkurencí.

  • Provedeme analýzu trhu a konkurence tak, abyste získali výhodnější postavení na daném trhu.

  • Pomocí průzkumu trhu zacílíme Vaší kampaň na konkrétního zákazníka.

  • Pomocí modelů zjistíme, jak Vaši zákazníci produkt či službu využívají a sestavíme akční plán. Upoutáme zákazníkovu pozornost, vzbudíme zájem o informace k Vašim produktům, vyvoláme u klienta touhu tento výrobek vlastnit a konečně Vám pomůže správně klienty vyzvat k objednávce

  • Navrhneme kampaň tak, aby odpovídala Vašemu marketingovému plánu a to včetně témat, stylu, textového obsahu, výběru médií.

  • Provedeme následnou podporu prodeje i z ergonomického hlediska (úprava a výzdoba provozovny (poutače, flipcharty, apod.), řazení sortimentu, vylepšení celkového image produktu pro získání dobrého jména společnosti.

  • Provedeme prodejní a i poprodejní monitoring a vyhodnocení rentability celé kampaně.

Specializujeme se na individuální řešení, která nejefektivněji splní klientům záměr. Osobní přístup je samozřejmostí.

Kontaktujte nás:

tel.: +420 576 013 484
tel.: +420 608 815 600

e-mail:

 

Potřebujete pomoci s účetnictvím a daněmi? Poradenství, interní kontroly ve spolupráci s účetní nebo kompletní vedení účetní agendy včetně mezd. Pro právnické i fyzické osoby. Působnost ve Zlínském kraji, v Brně a okolí. http://www.bonulo.cz

 

Dodáváme a implementujeme:

ABRA FlexiBee