cs
Liceor

 

... známe sílu komunikace.

Marketingový plán

Co je marketingová strategie?

Marketingová strategie je ucelený způsob jednání organizace nejen vůči zákazníkům, ale také vůči zaměstnancům firmy a jejím dodavatelům. Obsahuje orientaci na určité segmenty zákazníků, výběr marketingových nástrojů, marketingového mixu, způsobu marketingové komunikace (včetně distribučních kanálů, způsobu propagace, reklamy, cenové politiky atd.). Vychází a je propojena s celkovou strategií firmy.

Co je marketingový plán?

Marketingový plán zahrnuje řadu činností, které je nezbytné vykonat efektivně v určité posloupnosti. Znamená využití firemních zdrojů, které povede ke splnění marketingových úkolů v určitém časovém období. Zaměřuje se na trh a zákazníka včetně změn podmínek prostředí, ve kterém podnik funguje. Jde o písemný dokument, ve kterém je určen cíl, cílová skupina, strategie, aktivity a marketingový rozpočet. Právě marketingový plán vám může pomoci získat pořádný náskok před konkurencí.

Marketingový plán je vhodný pro:

  • začínající firmy, které chtějí oslovit svými službami a produkty širokou nebo konkrétní cílovou skupinu zákazníků;

  • zaběhnuté společnosti, které znají své chyby nebo zavádějí nový produkt na trh. A potřebují vytvořit přehled dosahování nejen hlavního podnikatelského cíle, ale též i podnikatelských cílů průběžných.

Přínos pro Vás:

  • Motivuje (na jasný cíl je snazší soustředit energii).

  • Zvyšuje zisk i obrat (nasměruje totiž úsilí i finance tam, kde to přináší výsledky).

  • Šetří náklady (snáze odoláte různým „výhodným“ nabídkám inzerce).

  • Zjednodušuje práci (v každém okamžiku přesně víte, co máte dělat).

  • Uklidňuje (máte přehled o výdajích i realizovaných aktivitách).

Výstupem kompletní analýzy je chování společnosti, která maximalizuje přednosti a příležitosti a minimalizuje své nedostatky a hrozby.

Specializujeme se na individuální řešení, která nejefektivněji splní klientům záměr. Osobní přístup je samozřejmostí.

Kontaktujte nás:

tel.: +420 576 013 484
tel.: +420 608 815 600

e-mail:

 

Potřebujete pomoci s účetnictvím a daněmi? Poradenství, interní kontroly ve spolupráci s účetní nebo kompletní vedení účetní agendy včetně mezd. Pro právnické i fyzické osoby. Působnost ve Zlínském kraji, v Brně a okolí. http://www.bonulo.cz

 

Dodáváme a implementujeme:

ABRA FlexiBee