cs
Liceor

 

... známe sílu komunikace.

Marketingový audit

Co je marketingový audit?

Zabývá se všemi hlavními marketingovými hodnotami podniku. Představuje mechanismus pro ověření funkčnosti plánovaných opatření k zabezpečení dosažení dlouhodobých cílů. Vypovídá o dlouhodobé výkonnosti užívaných strategií při dosahování strategických cílů. Zkoumá realizační procesy, na jejichž základě jsou dlouhodobé cíle dosahovány, a kontinuálně a systematicky prověřuje, zda výchozí předpoklady platí.

Marketingový audit je vhodný pro:

  • začínající podnikatele, kde dochází především k analýzám možné úspěšnosti podnikatelského záměru a aktuálního externí prostředí na trhu

  • zaběhnuté společnosti hledající nové možnosti svého rozvoje.

Přínos pro Vás:

Výhodou realizace tohoto auditu externí firmou je nezávislý pohled na danou problematiku, neovlivněný vnitřní situací ve firmě.

Díky němu je možné komplexně vyhodnotit fungování firmy, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu. Je součástí strategického (dlouhodobého) plánování společnosti.

Jde o celkovou nebo částečnou interní analýzu (firemní struktury, sortimentu produktů, … atd.) spolu ve vazbě na externí prostředí firmy (konkurenci, zákazníky, … atd.) Výstupem je následné vyhodnocení těchto analýz a doporučení.

Specializujeme se na individuální řešení, která nejefektivněji splní klientům záměr. Osobní přístup je samozřejmostí.

Kontaktujte nás:

tel.: +420 576 013 484
tel.: +420 608 815 600

e-mail:

 

Potřebujete pomoci s účetnictvím a daněmi? Poradenství, interní kontroly ve spolupráci s účetní nebo kompletní vedení účetní agendy včetně mezd. Pro právnické i fyzické osoby. Působnost ve Zlínském kraji, v Brně a okolí. http://www.bonulo.cz

 

Dodáváme a implementujeme:

ABRA FlexiBee