cs
Liceor

 

... známe sílu komunikace.

Marketingové poradenství

Společnost Liceor s.r.o. poskytuje komplexní marketingové poradenství pro začínající podnikatele, ale i pro zaběhnuté firmy.

Marketingový audit, marketingový plán a marketingová kampaň jsou základními kameny naší práce pro klienta. Nejvyšší prioritu však přikládáme kvalitní a praktické realizaci jednotlivých činností a to vždy s individuálním přístupem ke každému klientovi. V našem portfoliu naleznete hlavní, ale i podpůrné činnosti a služby pro realizaci těchto stavebních kamenů, které naše klienty posouvají k větším úspěchům na daném trhu. Odpovězte si pouhým ANO či NE na pár základních dotazů:

 • Máte správnou vizi a dobře nastavený podnikatelský (strategický) plán?

 • Jsou krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé marketingové cíle společnosti nastaveny optimálně?

 • Jsou tyto cíle specifické, měřitelné, akceptovatelné, reálné a časově proveditelné?

 • Zná společnost své silné a slabě stránky, potažmo příležitosti a rizika na trhu?

 • Jsou všechny Vámi nabízené výrobky a služby ještě rentabilní nebo některé již ne? Víte, které to jsou?

 • Víte, jak nastavit správně cenu?

 • Znáte podrobně Vaši konkurenci? Víte jak ji překonat?

 • Zajímá Vás, proč od Vás někteří klienti odcházejí právě ke konkurenci?

 • Přináší propagace vaší společnosti a vašich produktů dostatečný zisk?

 • Je vaše internetová prezentace úspěšná? Přináší vám klientelu?

 • Dozví se o Vás Vaší potencionální zákazníci? V případě akcí, ve správný čas.

 • Víte, jak Vás zákazníci vnímají a co je motivuje ke koupi?

 • Umíte upoutat pozornost, vzbudit zájem o informace k Vašim produktům, vyvolat u klienta touhu tento výrobek vlastnit a konečně správně klienty vyzvat k objednávce?

Pokud jste alespoň 3x odpověděli záporně, a chcete, aby odpovědi byli kladné, pak jste naším potencionálním zákazníkem.

Poznámka: Jde pouze o vybrané otázky, které „palí“ každou společnost bez ohledu na velikost. Komplexnost řešení a individuální přístup ke klientovi nám umožňuje efektivně řešit i marketingové otázky zde neobsažené v jednom přesně nastaveném a uceleném řešení.

 

Specializujeme se na individuální řešení, která nejefektivněji splní klientům záměr. Osobní přístup je samozřejmostí.

Kontaktujte nás:

tel.: +420 576 013 484
tel.: +420 608 815 600

e-mail:

 

Potřebujete pomoci s účetnictvím a daněmi? Poradenství, interní kontroly ve spolupráci s účetní nebo kompletní vedení účetní agendy včetně mezd. Pro právnické i fyzické osoby. Působnost ve Zlínském kraji, v Brně a okolí. http://www.bonulo.cz

 

Dodáváme a implementujeme:

ABRA FlexiBee